PROJEKT
18.12.2013
"IT PRZYŁĄCZ SIĘ"
 
Kolejny już raz ruszyła największa w Polsce społeczna kampania antykorupcyjna pod hasłem „Nie daję, nie biorę łapówek”. W tym roku, pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, chcemy pokazać, że polska branża informatyczna i telekomunikacyjna stawia na uczciwą i czystą konkurencję, a korupcji pokazuje „figę z makiem”.
 
Według indeksu percepcji korupcji (CPI - Corruption Perceptions Index) mierzonego przez Transparency International (www.transparency.org) na całym Świecie, w latach od 2005 do 2012 żaden kraj nie dokonał tak dużego postępu jak Polska. Chcemy, aby rok 2013 był kolejnym rokiem poprawy polskiej pozycji w rankingu CPI i wspólnie dalej wspieramy ten postęp. Liczymy, że Państwa firma dołączy do tegorocznej kampanii „Nie daję, nie biorę łapówek”.
 
Kampania „Nie daję, nie biorę łapówek” realizowana jest przez Stowarzyszenie „Normalne Państwo” od 2003 roku. Jej celem jest pokazanie, że Polacy w zdecydowanej większości są przeciwni korupcji, a także kreowanie pozytywnych postawy obywateli poprzez promowanie nie dawania oraz nie brania łapówek. W 2007 roku za organizację akcji otrzymaliśmy, z rąk prof. Jerzego Buzka, nagrodę Pro Publico Bono. W tym roku chcemy pokazać, że pracownicy sektorów telekomunikacyjnego i informatycznego także sprzeciwiają się korupcji.
 
Ady dołączyć do akcji w 2013, należy zobowiązać się do rozprowadzenia naklejek wśród swoich pracowników i głównych partnerów biznesowych. Naklejki można zakupić u nas (koszt jednej naklejki to 1 pln) lub wydrukować samemu. W przypadku druku samodzielnego, bezpłatnie przekazujemy Państwu potrzebny projekt graficzny. W zamian prosimy o przesłanie informacji o ilości naklejek wydrukowanych przez Państwa. Firmy, które podpiszą z nami umowę partnerską dostaną od Stowarzyszenia „Normalne Państwo” dyplom Partnera Akcji „Nie daję, nie biorę łapówek” i zestaw naklejek. Ponadto informacja o Państwa firmie, jako partnerze akcji w 2013 roku, zostanie umieszczona na stronie www.normalnepanstwo.pl i portalu Facebook. Jednocześnie, jako organizatorzy, deklarujemy, że wszystkie środki zebrane w ramach akcji, zostaną przeznaczone na koszty związane z kampanią.
 
CELE I ZAŁOŻENIA KAMPANII
 
Niewątpliwie korupcja nadal jest jednym z poważniejszych problemów w Polsce. Jest zjawiskiem powszechnym- nie dotyczy wyłącznie wysokich urzędników państwowych, występuje na dużą skalę w życiu codziennym całego społeczeństwa. Gdzie upatrywać głównych przyczyn korupcji? Najpoważniejsze powody to nie tylko niezrozumiałe i korupcjogenne prawo, ale przede wszystkim szerokie przyzwolenie społeczne wynikające między innymi z niewiedzy, co jest a co nie jest korupcją. Mało kto określa jako łapówkę tańszy bilet u konduktora bez pisania biletu, prezenty dla urzędników i pracowników państwowych instytucji za pozytywne i szybsze załatwienie sprawy. Nie widzi się szkodliwości tak częstych praktyk jak wręczanie łapówek policjantom za nie wystawienie mandatu, dawanie pieniędzy lekarzom za pomyślna operacje. Większość osób myśli: "wszyscy tak robią" i w ten sposób patologia staje się czymś normalnym.
 
Dlatego właśnie chcemy uświadamiać ludziom, że korupcja to nie tylko problem wielkiego biznesu i polityków, ale dotyczy każdego, kto wręcza choćby najmniejsza łapówkę. Taka "mała korupcja" to też patologia, która nakręca spirale dalszych nieuczciwych zachowań. Dopóki zwykli obywatele traktują wręczanie policjantowi łapówki jako coś normalnego nie możemy oczekiwać, ze w Polsce zmniejszy się ilość afer korupcyjnych na większą skalę.
 
Chcemy pokazać, że osób, które nie akceptują takich praktyk jest więcej niż się wydaje, że "nie wszyscy tak robią". To może pomóc w decyzji nie uczestniczenia w takich procederach, przekonaniu, choć części osób, że to, że one tego nie zrobią może wiele zmienić.
 
Chcemy walczyć ze społeczna akceptacja korupcji. Polska znajduje się na jednym z pierwszych miejsc W Europie pod względem skali występowania łapówkarstwa. Potwierdzają to odczucia Polaków- aż 2/3 twierdzi, ze korupcja jest zjawiskiem bardzo częstym, że dzięki łapówkom można załatwić wszystko. Ta świadomość zamiast hamować praktyki łapówkarskie, jest szeroko wykorzystywana w życiu codziennym.
 
Chcemy pokazać, że każda najmniejsza łapówka jest zagrożeniem ładu instytucjonalnego w Polsce, obniża zdolność państwa do organizacji życia publicznego, tworzy podział na równych i równiejszych. Ponad połowa obywateli nie wierzy, że w najbliższych latach zjawisko korupcji zmaleje. Żeby coś się zmieniło trzeba zacząć od siebie i przekonać Polaków, ze każdy może mieć wpływ na to jak nasze państwo będzie wyglądało.
 
Dotychczas przeprowadziliśmy już trzy edycje akcji "Nie daje, nie biorę łapówek". Badania pokazują ich sukces. Wyniki wskazują, że o naszej akcji słyszała ponad połowa respondentów.

Partnerzy NIE DAJĘ, NIE BIORĘ ŁAPÓWEK

Patronat honorowy