PROJEKT
18.12.2013

"Nie daję, nie biorę łapówek"

jest akcją skierowaną przeciwko korupcji w Polsce. Przez promocję nie dawania, oraz nie brania łapówek, stowarzyszenie "Normalne Państwo" chce kreować pozytywne postawy obywateli.

Kampania "Nie daję, nie biorę łapówek" ma zwiększyć świadomość obywateli na temat tego, co jest, a co nie jest korupcją, jakie grożą z tego tytułu sankcje karne, oraz stworzyć instrukcję, jak zachować się w sytuacji, w której, ktoś chce nam wręczyć łapówkę.
Poniżej zamieszczamy wyciąg z Kodeksu Karnego (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553), którego art. 227 - 230 dotyczą wręczania i przyjmowania łapówek.

Kodeks_Karny.pdf

Partnerzy NIE DAJĘ, NIE BIORĘ ŁAPÓWEK

Patronat honorowy