PROJEKT
02.10.2014

JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE - HISTORIA AKCJI

Stowarzyszenie Normalne Państwo od początku swojej działalności wspiera inicjatywy na rzecz utworzenia jędnomandatowych okręgów wyborczych.

W Polsce w ten sposób wyboru obowiązuje:
 
- od 1990 w wyborach na Prezydenta RP
 
- od 2002 w wyborach na burmistrzów, prezydentów miast oraz wójtów;
 
- od 2011 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 
- od 2014 do rad gmin w gminach niebędących miastem na prawach powiatu.
 
 
 
 
 
 
 

Partnerzy Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Brak partnerów powiązanych z projektem.