PROJEKT
18.12.2013
Stowarzyszenie Normalne Państwo postuluje m.in.:
 
-  wprowadzenie instytucji obligatoryjnego referendum – w przypadku spełnienia określonych warunków;
 
-  obniżenie wymogów dotyczący frekwencji (zarówno w referendum ogólnokrajowym, jak i w referendum przeprowadzanym na szczeblu lokalnym); 
 
-  wprowadzenie skutku wiążącego referendów krajowych i lokalnych – w przypadku spełnienia określonych warunków; 
 
-  wprowadzenie obligatoryjnego prowadzenia i zakończenia prac nad ustawodawczymi inicjatywami obywatelskimi.
 
Chcąc stworzyć warunki dla zwiększenia zaangażowania obywateli w kształtowanie polityki w naszym kraju Stowarzyszenie Normalne Państwo proponuje następujący plan działań:
 
1. Trzymiesięczny okres prac ustalonego zespołu, w tym prawników i specjalistów nad dopracowaniem założeń projektu i stworzenie ustawy dotyczącej wprowadzenia elementów demokracji bezpośredniej
2. Trzymiesięczny okres, podczas którego przeprowadzone zostałyby konsultacje społeczne, kampania reklamowa. Etap ten rozpoczęłaby konferencja, na której zaprezentowałoby wymieniony wyżej projekt ustawy. 
3. Przeprowadzenie rozmów z Prezydentem RP i przekonanie go do złożenia u Marszałka Sejmu prezentowanego projektu ustawy.
 
Poniżej prezentujemy wstępny projekt założeń, który prezentowany był podczas Konferencji Praw Obywatelskich, który stanowić będzie podstawę prowadzenia dalszych prac.
 
Głęboko wierzymy, że wszyscy zaangażowani społecznie i publicznie obywatele, w tym organizacje pozarządowe, powinny być zainteresowane wprowadzeniem możliwości prawnych, które umożliwią realizowanie przemyślanych i ważnych społecznie projektów. Ten projekt jest podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 
 
 

Partnerzy DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

Brak partnerów powiązanych z projektem.