O nas

Stowarzyszenie Normalne Państwo jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Celem Stowarzyszenia jest:
 
 • działanie na rzecz budowy Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa przemyślanego, skutecznego i niedrogiego; 
 • troska o uczciwość i przejrzystość w życiu publicznym; 
 • szerzenie zasad etyki w sprawowaniu funkcji publicznych; 
 • ochrona praw obywatelskich; 
 • zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym; 
 • zwiększenie aktywności obywatelskiej w życiu publicznym.
 
Przede wszystkim wspieramy wszelkie inicjatywy, które dotyczą czterech obszarów działania:
 
 • walki z korupcją; 
 • otwartych konkursów na stanowiska publiczne; 
 • prostego systemu podatkowego; 
 • demokracji bezpośredniej.
 
Najbardziej znaną akcją Stowarzyszenia jest kampania społeczna „Nie daję, nie biorę łapówek” realizowana od 2003 roku. Jej celem jest pokazanie, że Polacy w zdecydowanej większości są przeciwni korupcji oraz edukacja obywateli na temat konsekwencji dawania i brania łapówek. Dotychczas, w ramach akcji „Nie daję, nie biorę łapówek” rozprowadziliśmy blisko 1 milion naklejek z „figą z makiem” dla korupcji. Według badania TNS OBOP w 2007 o naszej akcji słyszało 51% dorosłych Polaków. Jesteśmy przekonani, że obecnie znajomość naszej akcji jest jeszcze większa. W 2007 roku za organizację akcji otrzymaliśmy nagrodę Pro Publico Bono.
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 
 • organizację konferencji, odczytów i spotkań poświęconych celom Stowarzyszenia; 
 • opracowywanie programów społecznych i gospodarczych; 
 • organizowanie przewidzianych prawem działań zmierzających do realizacji przez władze Rzeczpospolitej Polski zmian zgodnych z celami Stowarzyszenia; 
 • kontakty z innymi organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia; 
 • wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji prawnych i organizacyjnych, które dotyczą celów Stowarzyszenia.
 
Działalność Stowarzyszenia nie jest związana i nie sympatyzuje z żadną partią polityczną, a wręcz unika skojarzeń z politykami i nie zabiega o wsparcie urzędów lub instytucji. Wszyscy członkowie i zarząd Stowarzyszenia działają na zasadach wolontariatu. Stowarzyszenie należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych.
 
Organizacja
 
Stowarzyszenie Normalne Państwo zakłada minimalizację struktur i formalności. Nowoczesna technologia doskonale umożliwia różne formy wymiany myśli i współpracy bez codziennego kontaktu biurowego. Członkowie Stowarzyszenia prowadzą aktywne życie zawodowe, a zdecydowana większość działań na rzecz Normalnego Państwa realizowana jest „po godzinach” i kosztem czasu wolnego, zgodnie z zasadą, 2-4 godziny tygodniowo „pro publico bono”. Jak podkreślają członkowie Stowarzyszenia, centrum organizacji jest tam, gdzie znajduje się inicjatywa.

Air Jordan 89 Shoes